Odporność uchwytów na temperaturę

Ważnym czynnikiem przy doborze uchwytów jest temperatura otoczenia, w której element ten będzie funkcjonował. Istotne jest, czy będzie on używany w temperaturach bardzo niskich czy też wysokich. Ma to znaczenie na przykład w przypadku uchwytów wykonanych z tworzywa. Wiadomo bowiem, że w sytuacji, gdy temperatura powietrza przekroczy kilkadziesiąt stopni, mogą się deformować, a co za tym idzie przestają spełniać swoje funkcje. Co prawda niska temperatura szkodzi im mniej, jednakże warto wiedzieć, że tworzywo może kruszeć na dużym mrozie.

Firma Elesa+Ganter dba o to, aby jej produkty były najwyższej jakości i spełniały swoje funkcje zarówno w wysokich jak niskich temperaturach. Ich użyteczność badana jest na ogół w przedziale od –30 oC  do + 130 oC. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady.
Pierwszy z nich to uchwyty wykonane z polipropylenu, których wytrzymałość (odporność uchwytów na temperaturę) sięga 80/90 oC, natomiast drugi to seria uchwytów zbudowana z technopolimeru, które mogą pracować nawet w temperaturze do 200 oC.

Specjalne właściwości fizyczne technopolimeru sprawiają, że możliwe jest uzyskanie tzw. „zimnego chwytu”. Efekt ten uzyskany jest poprzez połączenie ze sobą różnych rodzajów materiałów. W tym przypadku wykorzystujemy niski współczynnik przewodzenie ciepła pomiędzy tworzywem sztucznym a metalem.

Elesa+Ganter bada swoje produkty także pod kątem odporności na promieniowanie UV. W specjalnie do tego celu zaprojektowanych testach uchwyty poddawane są dużym dawkom promieniowania UV (bardzo intensywne promieniowanie odpowiadające wieloletnim warunkom użytkowania ). Dzięki temu wiemy, że elementy nasze zachowują swoje właściwości i wygląd nawet po wielu latach używania.

W przypadku uchwytów metalowych warto pamiętać o tym, że  ich maksymalna temperatura pracy znacznie przekracza  taką, przy której można bezpiecznie dotykać takiego elementu. Istotne jest także to,  że uchwyty metalowe, jeżeli nie są połączone z innym metalem lub innym rodzajem materiału, są dobrymi przewodnikami ciepła.