Polityka poufności

  • ELESA+GANTER® przestrzega zasady poufności informacji dotyczących użytkowników, które mogą być zamieszczane na Stronie. ELESA+GANTER® nie będzie zbierać informacji umożliwiających indywidualną identyfikację (np. nazwiska, adresu, adresu e-mail itp.) użytkownika z wyjątkiem sytuacji, gdy zostaną one podane przez niego świadomie oraz zgodnie z jego wolą. Żądane informacje będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia firmie ELESA+GANTER® niezbędnego kontaktu z użytkownikami Strony, zapewnienia przez firmę ELESA+GANTER® obsługi i wsparcia dla użytkowników oraz innych form podnoszenia jakości wsparcia udzielanego klientom. ELESA+GANTER® nie będzie przekazywać ani sprzedawać tych informacji żadnym osobom trzecim dla ich celów; jednakże osoby trzecie mogą wykorzystywać te informacje w celach marketingowych, związanych z opracowywaniem produktów lub w innych celach handlowych wyłącznie dla potrzeb firmy ELESA+GANTER®.
  • ELESA+GANTER® nie będzie zbierać żadnych informacji umożliwiających indywidualną identyfikację użytkownika, dotyczących jego nazwiska, firmy, adresu e-mail, numeru telefonu lub faksu, o ile użytkownik sam nie przekaże ich firmie. Informacje te mogą być wymagane przez nas przy rejestracji umożliwiającej korzystanie z niektórych zasobów naszej strony internetowej i/lub zamawianie materiałów. Podczas rejestracji użytkownik będzie wybierał własną NAZWĘ KONTA oraz HASŁO, które zobowiązuje się zachować dla siebie, aby inni nie mieli do niego dostępu.
  • Wszelkie uzyskiwane od Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie jako dane, dzięki którym będziemy mogli zaoferować Państwu lepsze usługi oraz podnieść jakość wsparcia udzielanego klientom i nie zostaną one wykorzystane w sposób, na który nie wyrazili Państwo zgody. Żadne posiadane przez nas informacje dotyczące Państwa nie zostaną sprzedane innej firmie. Od czasu do czasu możemy skontaktować się z Państwem, aby dowiedzieć się, czy są Państwo zadowoleni z produktów i usług firmy ELESA+GANTER®.
  • Firma ELESA+GANTER® może w dowolnym czasie wprowadzić zmiany w niniejszej Polityce Poufności, aktualizując ją. Wszelkie zmiany są wiążące dla użytkownika, który obowiązany jest do okresowego zapoznawania się z aktualną wersją Polityki Poufności.